Thursday, 20 April 2017

ทีม ART Sky Exits Set รถไฟใต้ดินฮ่องกง ในโรงถ่ายนิมิตมายา สกายเอ็กซิทส์ ความเนี๊ยบ สอนอย่างเดียวไม่พอ ต้องยัดใส่ในจิตแบบ Inception มันถึงจะเจ๋ง

ทีม ART Sky Exits Set รถไฟใต้ดินฮ่องกง ในโรงถ่ายนิมิตมายา สกายเอ็กซิทส์ ความเนี๊ยบ สอนอย่างเดียวไม่พอ ต้องยัดใส่ในจิตแบบ Inception มันถึงจะเจ๋ง

Friday, 7 April 2017

HBD #AumSkyExits @SkyExits

HBD #AumSkyExits @SkyExits