Sunday, 19 June 2016

อาชีพถ่ายหนังที่ #SkyExits มันสนุกตรงนี้แหละ ได้ทำอะไรทุกอย่าง ที่คนปรกติ เค้าไม่มีโอกาสได้ทำ

อาชีพถ่ายหนังที่ #SkyExits มันสนุกตรงนี้แหละ

ได้ทำอะไรทุกอย่าง ที่คนปรกติ เค้าไม่มีโอกาสได้ทำ
   

อย่างมันเลยล่ะ ในการทำงานของ  #SkyExitsTeam 

รายละเอียดของงานการบินไทย อย่างสูง

 

No comments: